De som van twee getallen is 60.

Een van de 2 getallen is 3 hoger dan de helft van het andere getal.  

Als u de 2 getallen vermenigvuldigt, wat is dan de uitkomst?

Antwoord

836.

Want: X+Y=60 en X=Y/2+3 ofnog 2X-Y=6

en dus: X=22 en Y=38.